“Turon-Xojeli” акционерлик жамииети акционерлердин наубеттен тыскары улыума жыйналысынын откерилетугынлыгы тўурысында ХАБАРНАМА

11.02.2018

“Turon-Xojeli” акционерлик жамииети акционерлердин наубеттен тыскары улыума жыйналысынын откерилетугынлыгы тўурысында

ХАБАРНАМА

 

Ҳурметли акционер, Қарақалпакстан Республикаси, Хожели каласы, А.Палванова кошеси, 35-уй манзилинде жайласкан, “Turon-Xojeli” акционерлик жамииети, Сизге 2019 жыл 21 февраль куни соат 11:00 Қарақалпакстан Республикаси, Хожели каласы, А.Палванова кошеси, 35-уй манзилинде (жамиет мажлислер залында) акционерлик жамиетимиз акционерлеринин наубетден тыскары улыума жыйналысы болып отетугынлыгын хабар етеди.

Улыума жыйналыста қатнасыу ҳуқуқына ийе акционерлер дизими 2019 йил 15 февраль куниндеги акционерлер реестрына асас дузиледи.

Акционерлердин улыума жыйналыс катнасшыларын дизимге алыу 2019 жыл 21 февраль куни саат 10:00 басланып саат 11:00 шекем дауам етеди.

 Сизге улыума жыйналыс кун тартибине қойылган маселелер киритилгенлигин малум етемиз:

1) Жамиет Баклау кенеси агзаларын қайта сайлау;

2) Жамият ревезион комиссия агзаларын қайта сайлау;

 

Акционерлердин улыума жыйналысынын откерилиуине таярлык кориу уактында Сиз акционерлер улыума жыйналысынын материаллары менен Қарақалпакстан Республикасы, Хожели каласы, А.Палванова кошеси, 35-уй манзилинде жайласкан, “Turon-Xojeli” акционерлик жамииетинде танысыуыныз мумкин.

Улыума жыйналыска катнасыу ушын акционерлер ози менен паспорт, акционерлер уакиллери болса – Озбекстан Республикасы нызам талабларына мууапык расмийлестирилген исеним хат пенен келиуин сорайды.

 

 

“Turon-Xojeli” AЖ баклау кенеси

Foydali havolalar