ХАБАРНАМА

09.03.2018

ХАБАРНАМА

 

          Хурметли «Турон-Хожели» акционерлик жамиеттин акционерлери, Сизлер ийиелик еткен акцияларынызга бугинги кунге шекем есапланган девидентлеринизди жамииетимизге келип есапласып алыуынызга шакырып каламыз.

Манзил: Каракалпакстан Республикасы Хожели районы А.Палванов кошеси №35 жай. Тел 61-556-28-58.

Хурмет пенен «Турон-Хожели» АЖ администрациясы.

Полезные ссылки