Новости и объявления

09.03.2018
ХАБАРНАМА
Хурметли «Турон-Хожели» акционерлик жамиеттин акционерлери, Сизлер ийиелик еткен акцияларынызга бугинги кунге шекем есапланган девидентлеринизди жамииетимизге келип есапласып алыуынызга шакырып каламыз.
04.09.2017
«TURON-XOJELI» aksiyadorlik jamiyati акциядорлари диққатига !!!
“Turon-Xojeli” aksiyadorlik jamiyati, Сизга 2017 йил 16 сентябрь куни жамият мажлислар залида акциядорлик жамиятимиз акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши бўлиши ҳақида маълум қилади.

Полезные ссылки