Новости и объявления

09.03.2018
ХАБАРНАМА
Хурметли «Турон-Хожели» акционерлик жамиеттин акционерлери, Сизлер ийиелик еткен акцияларынызга бугинги кунге шекем есапланган девидентлеринизди жамииетимизге келип есапласып алыуынызга шакырып каламыз.

Полезные ссылки